FAKTA OM ALGEBEKÆMPELSE!

 

Hvilke algemidler bruger vi til at fjerne alger med?

I øjeblikket findes der kun ét godkendt algemiddel, Algefri N, i to udgaver, et klar til brug middel og et koncentrat.
Vi bruger Algefri N. koncentreret til opblanding med vand.

I Danmark og i resten af EU er der indført en godkendelsesordning af bekæmpelsesmidler, som bl.a. omfatter midler til at fjerne alger.
Der må derfor kun bruges et godkendt algemiddel til at fjerne alger på taget, fliser, gange, m.v.

Hvordan kan du se om vores algemiddel er godkendt?

Det står på etiketten, at midlet er omfattet af godkendelsesordningen for bekæmpelsesmidler, og hvilket registreringsnummer det har.

Hvorfor skal et algemiddel være godkendt?

Bekæmpelsesmidler har til formål at slå levende organismer, planter og dyr, ihjel. De består derfor oftest af farlige kemikalier.
Godkendelsesordningen er indført for at beskytte dig og menneskene og miljøet omkring dig. Ved godkendelse vurderer myndighederne om midlet virker, og om det er sikkert at bruge. Den vurdering har ingen foretaget, hvis du anvender et ikke godkendt middel.
Algefri N. er godkendt af myndighederne som et sikkert og miljøvenligt  algemiddel. 

Alge og fliserens benytter sig kun af Algefri N. til bekæmpelse af alger.